Trein in de storm

Een trein rijdt op een recht treinspoor naar het westen met een snelheid van 50 km/u.
Tegelijk beweegt een storm, die de vorm heeft van een cirkel met een straal van 49 km heeft,
zich naar het noordwesten. Elke minuut is het centrum van de storm een halve kilometer naar
het noorden en een 250 meter naar het westen opgeschoven. Op tijdstip t=0 is het centrum
van de storm 60 km ten zuiden van de trein.
Hoe lang bevindt de trein zich in de storm?
"