Wet van Ohm

Gemengde schakeling

De spanning U en de vier weerstanden R1, R2, R3 en R4 zijn instelbaar met behulp van de schuifbalken.
De vervangweerstand (R34) van R3 en R4, de totale stroomsterkste en totale weerstand, alsook alle
deelspanningen en deelstromen worden berekend.
De spanning worden grafisch weergegeven door de breedte van de schakeling, de stroomsterkte door
de breedte van de rode leiding en de weerstand door de grootte van oppervlakte van de rode cirkels.


home