Wet van Ohm

Serie- en parallelschakeling

De spanning U en de twee weerstanden R1 en R2 zijn instelbaar met behulp van de schuifbalken.
Voor de serieschakeling worden de totale weerstand, de stroomsterkte en de deelspanningen berekend.
Voor de parallelschakeling wordt de totale weerstand, de totale stroomsterkte en de deelstromen berekend.
De spanning worden grafisch weergegeven door de hoogte van de schakeling, de stroomsterkte door
de breedte van de rode leiding en de weerstand door de grootte van oppervlakte van de rode cirkels.


home