Het Ezel-Boot-dilemma

Een roeiboot drijft in een haven en een ezel trekt de boot naar de kust door middel van een touw.Als de ezel zich 1 meter verplaatst over de kade, zal de boot zich dan
1) minder dan 1 m   2) juist 1 m of   3) meer dan 1 m    verplaatsen in het water?


Verplaats de ezel (met de muis) naar links of rechts over een afstand en vergelijk deze afstand met
de afstand die de boot aflegt.
Of klik op de blauwe tekst hieronder om de ezel met constante snelheid (0.8 m/s) naar links te verplaatsen.
Klik: Ezel naar links      Klik: Ezel terug naar start
Klik: Ezel naar links      Klik: Ezel terug naar start

De afstand die de boot aflegt is groter dan de afstand die de ezel aflegt.
Dus de snelheid van de boot is groter dan de snelheid van de ezel, en deze snelheid neemt toe
bij constante snelheid van de ezel, als deze zich naar links verplaatst.
De kracht waarmee de ezel moet trekken om zijn snelheid constant te houden, zal (zeer) groot
worden, naarmate de boot de kade nadert.

Druk de afstand die de boot aflegt, uit in functie van de afstand die de ezel aflegt.
Druk de snelheid van de boot uit in functie van de afstand die de ezel aflegt met een snelheid van 0,8 m/s.
Druk de snelheid van de boot uit in functie van de afstand die de boot aflegt, als de snelheid van de ezel gelijk is aan 0,8 m/s.

home