Meetkundige Plaats

Cissoide

Gegeven een cirkel C en een raaklijn t in het punt T van C. Een halve rechte met oorsprong O, tegenpunt van T op C,
die niet evenwijdig is met t, snijdt C een tweede maal in M en snijdt t in N.
Op die halve rechte [OM nemen we een punt P zodat |OP| = |MN|.
Bepaal de meetkundige plaats van het punt P als de halve rechte [OM rond O wentelt.
Sleep het punt L rond O om de halve rechte [OM te laten wentelen.
(Wis het rode spoor door in de rechterbenedenhoek te klikken.)


home