Meetkundige Plaats

Oefening 14

Gegeven een driehoek PQR. Door een willekeurig punt D van QR trekt men de rechte, evenwijdig met PR, die PQ snijdt in punt E,
en een rechte, evenwijdig met PQ, die PR snijdt in het punt F.
Bepaal de meetkundige plaats van het snijpunt S van de diagonalen van het parallellogram PEDF.
Sleep het punt D over de rechte QR.
(Wis het rode spoor door in de rechterbenedenhoek te klikken.)

Klik: D naar links
Klik: D naar rechts en terug

home