Meetkundige Plaats

Oefening 13

Gegeven een driehoek PQR met twee vaste hoekpunten P en Q, en het hoekpunt R dat beweegt
op een vaste rechte d evenwijdig met PQ.
Bepaal de meetkundige plaats van het hoogtepunt H van deze driehoek.
Sleep het punt R over de rechte d.
(Wis het rode spoor door in de rechterbenedenhoek te klikken.)

Klik: R naar links
Klik: R naar rechts en terug

home