Meetkundige Plaats

Oefening 6

Op (het verlengde van) de zijde BC van de driehoek ABC neemt men de punten Q en R zodat C het midden
is van [QR]. Men verbindt A met Q en R met het midden T van [AC].
Bepaal de meetkundige plaats van het snijpunt S van AQ en RT.
Sleep het groene punt Q over de rechte BC.
(Het punt A is ook verplaatsbaar. Dit geeft een andere oplossing.)
(Wis het rode spoor door in de rechterbenedenhoek te klikken.)

Klik: Q naar links
Klik: Q naar rechts en terug

home