De tangensfunctie

y = tan x

Sleep het punt A over de cirkel.
(Wis het rode spoor door in de rechterbenedenhoek te klikken.)


home