De algemene sinusfunctie

y = a.sin[b.(x - c)] + d

De parameters a, b, c en d kunnen aangepast worden met de schuifbalken.


home