Extremumprobleem

Pijpleiding

Er moet een pijpleiding worden aangelegd van A (aan de kust) naar B (160 km ten zuiden en 120 km ten oosten landinwaarts)
Omdat de aanlegkosten langs de kustlijn (200.000 euro per km) kleiner zijn dan in het binnenland (300.000 euro per km) is het
interessant om de leiding eerst een eind langs de kustlijn AC te laten lopen en in het punt P (tussen A en C) af te buigen naar B.
Waar moet het punt P (bereken |PC|) gekozen worden opdat de aanlegkosten minimaal zullen zijn?
Verplaats het punt P om het minimum te vinden.


home