Extremumprobleem

Drenkeling

Je bevindt je op de linkeroever (A) van een rivier met een breedte van 50 m. Aan de overkant, 100 m verder zie je een drenkeling (B).
Je wilt zo snel mogelijk bij de drenkeling geraken. Je zwemt eerst schuin de rivier over en loopt dan langs de rechteroever
naar de drenkeling. Je zwemt met een snelheid van 2 m/s en loopt met een snelheid van 5 m/s.
Naar welk punt (P) aan de rechteroever moet je zwemmen om zo snel mogelijk bij de drenkeling te komen? Bereken |CP| (= x).
Verplaats het punt P om de minimale tijd te vinden.


home