Extremumprobleem

Blad papier plooien

Een blad met afmetingen 10 en 15 wordt geplooid door het hoekpunt A rechts beneden over te brengen
naar de linkerzijde van het blad. Er ontstaat een plooi [PQ].
Hoe moet het blad geplooid worden (bereken |OA|) opdat de lengte van de plooi |PQ| zo kort mogelijk is.
Verplaats het punt A over de linkerzijde om het minimum te vinden.


home