Overkapping

Een overkapping bestaat uit een opstaande wand [OA] van 4 m met loodrecht daarop een luifel [AB] van 3 m.
Op de tekening zie je een doorsnede.
Onder welke hoek moet de opstaande wand geplaatst worden opdat de ruimte onder de overkapping maximaal is.
Verplaats het punt A zodat de oppervlakte van de vierhoek OABC maximaal is.


home