Extremumprobleem

Gelijkbenige driehoek in cirkel

Gegeven een cirkel met straal r.
Welke ingeschreven gelijkbenige driehoek heeft de grootste oppervlakte?
De straal van de cirkel kan aangepast worden door het punt A verticaal te slepen.
Sleep het punt P om de afmetingen van de driehoek te veranderen.
Welke waarde heeft de verhouding h/r als de oppervlakte maximaal is?


home