Extremumprobleem

Glasraam

Een glasraam bestaat uit een rechthoek en een halve cirkel, zoals op de tekening.
De buitenomtrek van het glasraam (d.i. 3 rechte zijden en een halve cirkelomtrek) is 6 m .
Bereken de breedte en de (totale) hoogte van het glasraam zodat de oppervlakte zo groot mogelijk is.
Welk verband bestaat er dan tussen de breedte, de hoogte van de rechthoek en de totale hoogte.
Verplaats het punt A.


home