Extremumprobleem

Vierkant in vierkant

Het vierkant ABCD heeft een oppervlakte van 64 cm². In dit vierkant tekenen we tweede vierkant EFGH.
Waar moeten we het punt E (bereken |BE|)leggen zodat het vierkant EFGH een miinimale oppervlakte heeft.
Verplaats het punt E op de zijde [BC].


home