De parabool

y = a.(x - p)2 + q

De parameters a, p en q kunnen aangepast worden met de schuifbalken.


home