Bijzondere krommen

Kegelsneden in een assenstelsel.

De verzameling van de punten P (P1 en P2) waarvoor de verhouding van de afstanden van deze punten tot een vast punt B(c,0) (brandpunt) enerzijds
en een vaste rechte d (x = -c) (richtlijn) anderzijds gelijk is aan een constante e (excentriciteit) is een kegelsnede K.
De waarde van e kan met de linkerschuifbalk worden aangepast, de waarde van c met de rechterschuifbalk.
Bereken met deze gegevens de coordinaten van de top(pen) en ev. het middelpunt.
Beweeg het punt X (onderaan) horizontaal naar links en rechts om de kegelsnede te tekenen.
(Wis het rode spoor met de knop in de rechterbenedenhoek.)

Klik: X naar links
Klik: X naar rechts en terug

home