Bijzondere krommen

Kegelsneden.

De verzameling van de punten P (P1 en P2) waarvoor de verhouding van de afstanden van deze punten tot een vast punt B (brandpunt) enerzijds
en een vaste rechte d (richtlijn) anderzijds gelijk is aan een constante e (excentriciteit) is een kegelsnede K.
De waarde van de excentriciteit kan met de schuifbalk worden aangepast.
Als e < 1 , e = 1 en e > 1 is K respectievelijk een ellips, een parabool en een hyperbool.
Beweeg het punt X (onderaan) horizontaal naar links en rechts om de kegelsnede te tekenen.
(Wis het rode spoor door in de rechterbenedenhoek te klikken.)

Klik: X naar links
Klik: X naar rechts en terug

home