Continuiteit

Discontinuiteit

De functie is niet continu in a, noch links- of recbtscontinu.
Voor enkele (groene) omgevingen (vooral de kleine) van f(a) ( ]f(a) - ε , f(a) + ε[ ) is er nooit een rode omgeving (desnoods zeer kleine) van
a ( ]a - δ , a + δ[ ) te vinden, zodat de (blauwe) beelden van deze (rode) omgeving gelegen zijn binnen de (groene) omgeving van f(a).


home